Quy trình nhà đầu tư chứng khoán phái sinh ký quỹ với thành viên bù trừ

Chứng khoán phái sinh Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển tích cực. Chính vì thế thu hút đông đảo số lượng lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó số lượng đăng ký thành viên bù trừ cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên vấn đề ký quỹ giữa hai bên thì không phải ai tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh cũng hiểu rõ. Vậy thực tế các thành viên bù trừ sẽ phải ký quỹ với nhà đầu tư chứng khoán phái sinh theo quy định như thế nào, để đúng với quy định của Bộ Tài chính ban hành?

Thành viên bù trừ ký quỹ với nhà đầu tư chứng khoán phái sinh như thế nào?

Thực hiện ký quỹ với thành viên bù trừ (TVBT) trong khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư số 58/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư số 58/2021/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021. Nội dung hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 10, Thông tư số 58/2021/TT-BTC, khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh; nhà đầu tư có trách nhiệm nộp đầy đủ ký quỹ ban đầu cho toàn bộ vị thế dự kiến mở cho TVBT trước khi thực hiện giao dịch. Ngoại trừ các giao dịch đối ứng.

Thành viên bù trừ ký quỹ với nhà đầu tư chứng khoán phái sinh như thế nào?
Thành viên bù trừ ký quỹ với nhà đầu tư chứng khoán phái sinh

Nội dung ký quỹ

Nhà đầu tư phải duy trì ký quỹ cho vị thế của mình. Đồng thời phải bổ sung ký quỹ khi giá trị tài sản ký quỹ xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu. Hoặc số dư tiền gửi ký quỹ không đảm bảo tỷ lệ ký quỹ bằng tiền theo yêu cầu của TVBT. Tùy vào điều kiện thị trường, TVBT có quyền yêu cầu nhà đầu tư bổ sung ký quỹ ngay trong phiên giao dịch.

Nhà đầu tư được rút bớt tài sản ký quỹ. Nếu giá trị tài sản ký quỹ vượt quá mức ký quỹ yêu cầu do TVBT quy định. Khi ký quỹ ban đầu hoặc bổ sung ký quỹ; TVBT được yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ hoàn toàn bằng tiền. Hoặc cho phép nhà đầu tư sử dụng một phần tài sản ký quỹ là chứng khoán. Nhưng theo tỷ lệ ký quỹ bằng tiền do TVBT quy định. Nhưng không thấp hơn tỷ lệ ký quỹ bằng tiền theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh là ai?

TVBT chứng khoán phái sinh được định nghĩa tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh như sau:

TVBT của VSD bao gồm các công ty chứng khoán; ngân hàng thương mại; chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ; thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và được VSD chấp thuận trở thành thành viên. Cụ thể sẽ bao gồm 02 đối tượng:

Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh là ai?
Khái niệm về thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh

TVBT chung – là thành viên được thực hiện bù trừ; thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình; các khách hàng môi giới của mình và cung cấp dịch vụ bù trừ. Hoặc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho các thành viên không bù trừ; khách hàng của các thành viên không bù trừ đó.

TVBT trực tiếp – là thành viên chỉ được thực hiện bù trừ; thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình và các khách hàng môi giới của mình.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về TVBT chứng khoán phái sinh. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 42/2015/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *