SBT sẽ chuyển đổi 273 trái phiếu chuyển đổi SBT42004 thành cổ phiếu SBT

Nhằm mục đích huy động vốn để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh, mở rộng cơ sở và thị trường thì CTCP Thành Thành Công đã thực hiện chuyển đổi 172 trái phiếu chuyển đổi SBT42004 thành 12 triệu cổ phiếu SBT. Như vậy đồng nghĩa với việc vốn điều lệ của SBT được nâng lên mức 6508 tỷ đồng. Được biết trước đó vào tháng 6/2021, SBT đã bán thành công 1200 tỷ đồng tiền trái phiếu riêng lẻ cho một tổ chức tín dụng trong nước. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về việc chuyển đổi trái phiếu của CTCP Thành Thành Công (SBT) ở bài viết dưới đây.

SBT chuyển đổi thành công trái phiếu thành cổ phiếu

SBT chuyển đổi trái phiếu
SBT chuyển đổi thành công trái phiếu thành cổ phiếu

Ban lãnh đạo SBT vừa thông qua kết quả thực hiện chuyển đổi 172 trái phiếu chuyển đổi SBT42004 với tổng mệnh giá 172 tỷ đồng. Ngày phát hành là 15/06/2020 và đáo hạn vào 15/06/2023. Được phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức là Cape Yeollim Coretrend Global Fund.

SBT chuyển đổi lượng trái phiếu trên thành gần 12 triệu cp SBT; giá chuyển đổi là 14,342 đồng/cp, tỷ lệ chuyển đổi 1: 69,725. Thực hiện chuyển đổi vào ngày 05/08/2021. Như vậy, nâng vốn điều lệ của SBT nâng lên mức 6,508 tỷ đồng. Số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trước đó, trong tháng 6/2021, TTC Sugar đã bán thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho một tổ chức tín dụng trong nước.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh); cổ phần của tổ chức phát hành cùng các quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản bổ sung, thay thế khác.

Trong niên độ vừa qua (1/7/2020 – 30/6/2021), TTC Sugar chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu và nhận hơn 700 tỷ thông qua các khoản vay trung hạn. Toàn bộ vốn huy động được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường.

Kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP Thành Thành Công

Kết quả hoạt động kinh doanh của Thành Thành Công
Đường là mặt hàng chủ lực của CTCP Thành Thành Công

Trong niên độ vừa qua, TTC Sugar tiêu thụ 1,16 triệu tấn đường, tăng 10% so với cùng kỳ. Và đây là năm thứ hai liên tiếp sản lượng tiêu thụ trên 1 triệu tấn. Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu khi sản lượng đường ghi nhận doanh thu lũy kế 14.100 tỷ đồng, chiếm gần 95% tổng doanh thu. SBT đem về doanh thu thuần 14,902 tỷ đồng và lãi ròng 669 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và 84% so với niên độ trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 675 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ; lãi cổ đông công ty mẹ tăng 84% lên 669 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, TTC Sugar đã hoàn thành 104% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, nợ vay tài chính của công ty hơn 9.414 tỷ đồng; tăng 15% so với thời điểm đầu niên độ tài chính 2020-2021. Cơ cấu nợ vay gồm 6.208 tỷ đến từ vay ngân hàng và 2.872 tỷ đồng huy động từ kênh trái phiếu và các khoản vay khác. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 117%.

Công ty cho biết doanh thu đường gia tăng qua các kênh nhờ chính sách bán hàng; mở rộng thị phần ở các kênh, phân khúc bán hàng,… Bên cạnh đó, Công ty cũng đã phát triển thêm các dòng sản phẩm mới cạnh đường sau đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *