Công ty HAGL Agrico có giá cổ phiếu đang nằm trong diện cảnh báo

Theo kết quả từ Sở giao dịch chứng khoán thì giá cổ phiếu của công ty HAGL Agrico đang nằm trong diện cảnh báo. Vì ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên doanh thu của doanh nghiệp này bị ảnh hưởng trầm trọng. Công ty đang chịu một khoản lỗ lớn bởi những chi phí phải trả về thuế và mua những vật tư phục vụ cho sản xuất. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm công ty nâng số tiền lỗ tích lũy kế là vô cùng lớn. Năm nay, số tiền lỗ lên đến 123 t ỷ, cao hơn 112 tỷ so với thời điểm này năm trước.

Quyết định đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Quyết định đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Quyết định đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 9/3/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã: HNG) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

Lý do bởi công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2020 là 2.312,96 tỷ đồng. Đến ngày 7/9/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của HAGL Agrico. Theo đó, công ty lỗ ròng gần 123 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước công ty báo lãi hơn 11 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6 là 2.428 tỷ đồng.

Do vậy, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM ngày 03/09/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo sau khi HAGL Agrico có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Giải trình của Công ty HAGL

Giải trình về khoản lỗ này; HAGL Agrico cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến giá mua vật tư nông nghiệp. Bao bì đóng gói, đặc biệt là chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng. Đồng thời trong kỳ 6 tháng đầu năm,;công ty thực hiện trích lập dự phòng một số khoản phải thu. Trong lợi nhuận cùng kỳ năm 2020; chủ yếu đến từ việc hoàn nhập chi phí thuế đã trích vào các năm trước 156 tỷ đồng.

Bên cạnh khoản lỗ lũy kế; nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 4.466 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay trong kỳ. Tại thời điểm lập báo cáo; doanh nghiệp cho biết đang trong quá trình triển khai các dự án để đảm bảo dòng tiền kinh doanh. Kết hợp tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên cho vay; để điều chỉnh các khoản bị vi phạm trong hợp đồng liên quan.

Do đó, báo cáo giữa niên độ được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Trong đó HAGL Agrico có thể sử dụng được tài sản; và thanh toán các khoản nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần.

Những điểm bất hợp lý

Những điểm bất hợp lý
Những điểm bất hợp lý

Theo hợp đồng tín dụng; công ty thế chấp đàn bò hơn 14.200 con thuộc công ty con HA Attapeu nhưng hiện tại đã bán toàn bộ số bò trên. Ngoài ra, đến cuối tháng 6; nhóm HAGL Agrico còn chưa thanh toán các khoản vay đã quá hạn với tổng giá trị 167 tỷ đồng cho ngân hàng Lào – Việt.

Khoản vay dài hạn ngân hàng cuối cùng trên báo cáo tài chính của HAGL Agrico tại Sacombank với giá trị 262 tỷ đồng cũng gặp vấn đề tương tự. Theo hợp đồng tín dụng; nhóm công ty cam kết trồng 9.000 ha diện tích cây cao su. Nhưng thực tế diện tích hiện tại chỉ có 2.429 ha. Ngoài ra; công ty cũng chưa mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo theo đúng hợp đồng.

Sau khi kế hoạch phát hành thêm cổ phần cho phía Thaco để tăng vốn đổ bể. Cuối tháng 7; HAGL Agrico thông báo phương án sẽ cấn trừ công nợ bằng đúng giá trị giao dịch. Chuyển nhượng 4 công ty con cho nhóm Thaco mà phía tỷ phú Trần Bá Dương chưa thanh toán hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *