CTCP Bamboo Capital chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá trị lên đến 900 tỷ đồng

Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là bước đi mới trong kế hoạch phát triển của Bamboo Capital. Mặc dù chỉ mới nửa năm đầu 2021 nhưng số lợi nhuận từ trái phiếu đã mang về cho CTCP Bamboo Capital nguồn lợi nhuận khủng. Số lợi nhuận này đã giúp cho Bamboo Capital giải quyết được khoản nợ tồn từ việc vay đầu tư trái phiếu. Sau khi thanh toán được khoản nợ này, Bamboo Capital đã quyết định chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Số tiền chuyển đổi tương đối lớn, 900 tỷ đồng cho 90 triệu cổ phiếu tương đương.

CTCP Bamboo Capital chuyển đổi 900 tỷ đồng trái phiếu thành 90 triệu cổ phiếu

CTCP Bamboo Capital chuyển đổi trái phiếu
CTCP Bamboo Capital chuyển đổi 900 tỷ đồng trái phiếu thành 90 triệu cổ phiếu

CTCP Bamboo Capital có mã chứng khoán BCG  trên sàn HOSE. Họ dự kiến thông qua kế hoạch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chuyển đổi 900 tỷ đồng trái phiếu thành 90 triệu cổ phiếu, giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tổng số trái chủ là 45 và ngày chuyển đổi là 12/7/2021.  Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu, tương  ứng tổng số cổ phiếu chuyển đổi 90 triệu đơn vị. Số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm từ ngày chuyển đổi.

Theo công bố, số trái phiếu này sẽ được chuyển đổi vào ngày 12/7/2021. Danh sách trái chủ gồm 45 người, trong đó ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT của Bamboo Capital – sở hữu nhiều nhất với 200.000 trái phiếu tương ứng lượng cổ phiếu chuyển đổi 20 triệu đơn vị.

Bamboo Capital lãi 320 tỷ nhờ đầu tư trái phiếu

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2021, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt 633,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 200,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 64,6% và 1.393,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,8% lên 32,1%.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp tăng 167,4% lên 203,5 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 496,8% lên 313,3 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính tăng 319,6% lên 222,4 tỷ đồng. Về chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 142,4% lên 71,5 tỷ đồng. chi phí cho các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư 1.857,8% so với cùng kỳ. Con số này tương ứng tăng thêm 154,2 tỷ đồng lên 162,5 tỷ đồng. Lãi đầu tư cổ phiếu và trái phiếu tăng 281,8%; tương ứng tăng thêm 91,3 tỷ đồng lên 123,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh chủ yếu do chi phí lãi vay, lãi trái phiếu tăng 206,8% lên 135 tỷ đồng.

Doanh thu từ trái phiếu giúp CTCP Bamboo Capital giải quyết nợ tồn

Doanh thu từ trái phiếu
Doanh thu từ trái phiếu giúp CTCP Bamboo Capital giải quyết nợ tồn

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần 5.375 tỷ đồng. Tính lợi nhuận sau thuế 806,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 289,76% và 302,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 24,8% kế hoạch lợi nhuận năm. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/7; cổ phiếu BCG giảm 550 đồng về 12.050 đồng/cổ phiếu.

Tổng nợ phải trả đạt hơn 30.498 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay là hơn 13.155 tỷ đồng, tăng 187% so với đầu năm do tăng mạnh vay trái phiếu. Trong đó vay từ ngân hàng, vay thuê tài chính chỉ chiếm trên 3.130 tỷ đồng còn lại là dư nợ từ trái phiếu. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản là 0,37 lần; tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 2,48 lần. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ở mức khoảng 2,84 lần trong quý II.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *