Đề nghị của Bộ tài chính về sắp xếp nguồn lực chống dịch ở Hồ Chí Minh

Vừa qua Bộ tài chính đã đề nghị thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp ngân sách và có giải pháp huy động nguồn lực xã hội, nguồn tài chính hợp pháp nhằm hỗ trợ người dân trong tình hình Covid-19. Đợt bùng lần thứ tư này, được đánh giá có tốc độ lây lan nhanh và quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Và hậu quả là số người mắc bệnh và tử vong tăng nhanh. Trong số đó có nhiều người lao động, hộ gia đình nghèo chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch. Vì vậy các chính sách hỗ trợ là hết sức cần thiết.

Đề nghị của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ

Ngày 6/9, Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị TP. Hồ Chí Minh chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân phòng, chống dịch Covid-19 cho phù hợp.

Đây là ý kiến của Bộ Tài chính đối với đề nghị hỗ trợ 27.967,9 tỷ đồng của TP. Hồ Chí Minh để dự kiến hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 98 ngày cho 4.740.330 người lao động nghèo. Và 1.500.000 đồng/hộ/tháng trong thời gian 2 tháng cho các hộ nghèo. Theo Bộ Tài chính, đây là chính sách đặc thù do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất.

Đồng thời, Bộ Tài chính cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương. Để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giải pháp nguồn lực của ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác. Để chi cho phòng, chống dịch Covid-19. Theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Đề xuất hỗ trợ gạo của ủy ban ban nhân dân Hồ Chí Minh

Hỗ trợ gạo chống dịch Covid-19
Đề xuất hỗ trợ gạo của ủy ban ban nhân dân Hồ Chí Minh

Đối với đề xuất hỗ trợ 142.000 tấn gạo của UBND Hồ Chí Minh. Để cấp cho 4.740.330 người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch trong thời gian 2 tháng. Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, BTC đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021.

Trong số đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) xuất cấp 71.104,95 tấn gạo cho UBND Hồ Chí Minh. Để cấp cho 4.740.330 người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong thời gian 1 tháng. Thực hiện quyết định trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai xuất 14.549,29 tấn/71.104,95 tấn trong đợt 1.

Hiện nay Văn phòng Chính phủ đã có văn bản ngày 25/8/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: “Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ. Bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ. Có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại”.

Theo đó, sẽ căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) sẽ cân đối, bố trí nguồn gạo. Để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

Dịch bệnh ở Hồ Chí Minh
Công tác chống dịch Covid-19

Những ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19 đến người lao động nghèo

Số lượng hộ và người lao động nghèo kể trên được ủy ban nhân dân TP.HCM tính toán dựa trên kết quả rà soát toàn địa bàn thành phố và văn bản kiến nghị đưa ra. Trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Về phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng đánh giá đợt bùng phát dịch lần thứ tư có tốc độ lây lan nhanh. Đã lan rộng ra nhiều địa phương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, TP.HCM là trung tâm của đợt dịch lần này. Với số lượng người mắc bệnh và tử vong tăng nhanh.

Trong khi đó, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều người lao động, hộ gia đình nghèo. Chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch. Vì vậy, để người dân, người lao động nghèo yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, tránh tình trạng rời thành phố, ủy ban nhân dân TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp tiền và gạo như đề xuất kể trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *