Hướng xử lý cho lao động khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Nhiều người lao động hoang mang khi nhận được tin phá sản từ doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán bảo hiểm theo định kỳ. Nhưng đến thời điểm phá sản thì vẫn còn nợ tiền BHXH trong thời gian còn hoạt động. Để có được hướng xử lý cho lao động khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm và phá sản thì công văn Công văn số 1936/BHXH-CSXH được đề xuất. Cũng theo đó Bộ LĐ-TB&XH cũng trả lời đề xuất qua Công văn số 2591/LĐTBXH-BHXH. Nội dung công văn và phương án giải quyết từ BHXH Việt Nam được nêu rõ qua bài viết sau.

Công văn về vấn đề đơn vị phá sản còn nợ BHXH

Công văn về vấn đề đơn vị phá sản còn nợ BHXH
Nhiều doanh nghiệp phá sản kho còn nợ BHXH (ảnh minh họa)

Theo đó, thời gian qua, ở các đơn vị sử dụng lao động (gọi chung là đơn vị) phá sản không đóng đủ tiền BHXH. Dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động không được giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1936/BHXH-CSXH ngày 5.7.2021. Về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH; ý kiến trả lời của Bộ LĐ-TB&XH tại Công văn số 2591/LĐTBXH-BHXH ngày 9.8.2021; BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã đủ các điều kiện bao gồm cả điều kiện về thời gian đã thực đóng vào quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH như sau:

Phương hướng giải quyết cho người lao động

Về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi

Người lao động có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014, nếu đảm bảo căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách (tại thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng) để chi trả bổ sung.

Về chế độ hưu trí của người lao động

Chế độ hưu trí của người lao động
Chế độ hưu trí của người lao động

Cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động. Người đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng BHXH – không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH – theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng BHXH. Để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Đồng thời xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương từng thời kỳ. Để chi trả bổ sung cho người lao động kể từ thời điểm hưởng.

Tổng kết

Để được hưởng chế độ thai sản, hưu trí khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm và phá sản thì bạn cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho từng chế độ. Mong rằng những thông tin trên có thể giúp ích cho bạn. Các thao tác đăng ký hiện tại có thể thực hiện trên trang website BHXH. Bạn có thể theo dõi thông tin tham gia bảo hiểm bằng cách tra cứu trực tuyến hoặc app VssID.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *