Ngân hàng áp dụng mở rộng thời gian giãn nợ cho khách hàng

Mở rộng thời gian giãn nợ nhằm hỗ trợ cho khách hàng vượt qua được giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Chính phủ bổ sung quy định và đề nghị các ngân hàng áp dụng hỗ trợ khách hàng. Một số ngân hàng đã bắt đầu áp dụng mở rộng các chương trình giãn thanh toán lãi. Cho phép khách hàng hoãn thanh toán các khoản vay cá nhân và doanh nghiệp đến cuối tháng 6/2022. Tuy nhiên, những trường hợp nào, các khoản nợ trong thời gian nào được áp dụng thông tư 14? Các ngân hàng sẽ hỗ trợ và giải đáp cho khách hàng cách thức và thời gian đóng lãi vay phù hợp.

Cơ cấu thời hạn trả nợ ngân hàng được nới rộng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số14/2021/TT-NHNN. Thông tư sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-NHNN. Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Đồng thời miễn giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ. Chính sách này nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, các nội dung sửa đổi chính bao gồm sửa đổi phạm vi khoản nợ; được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí theo hướng bao gồm cả khoản nợ phát sinh. Thời gian áp dụng các khoản nợ từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021. Thay vì chỉ bao gồm các khoản nợ phát sinh đến trước ngày 10/6/2020 như quy định của Thông tư số 01. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng. Không vượt quá 12 tháng kể từ ngày TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ.

Cơ cấu thời hạn trả nợ ngân hàng được nới rộng
Cơ cấu thời hạn trả nợ ngân hàng được nới rộng

Nhà nước ban hành việc giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng

Thông tư số 14 sửa đổi phạm vi cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Đồng thời miễn giảm lãi phí đối với  nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi phát sinh. Khoản nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/10/2020 đến ngày 30/6/2022 sẽ được áp dụng chính sách. Thay vì áp dụng từ 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 như quy định tại Thông tư số 01. Ngoài ra, các TCTD thực hiện việc cơ cấu lại thời gian nợ, miễn giảm lãi phí đến ngày 30/6/2022 thay vì chỉ đến ngày 31/12/2021 như quy định tại Thông tư số 01.

Đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi nói trên, TCTD giữ nguyên nhóm nợ  đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước theo nguyên tắc giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày bị chuyển nợ quá hạn; giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất. Thông tư số 14 cũng ban hành Phụ lục báo cáo kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thay thế phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01.

Nhà nước ban hành việc giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng

Những trường hợp được mở rộng thời gian giãn nợ

  • Phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.
  •  Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022.
  • Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp như; Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày. Khách hàng có số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 cũng được áp dụng….
  • Được tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng; không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng thỏa thuận
  • Khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *