Ngân hàng áp dụng thời hạn cơ cấu nợ kéo dài đến cuối tháng 6/2022

Ngân hàng sẽ áp dụng thời hạn cơ cấu nợ theo quy định của nhà nước. Tất cả các ngân hàng sẽ thực hiện giãn cơ cấu nợ sẽ kéo dài đến cuối tháng 6/2022. Cơ cấu lại nợ là một quá trình được sử dụng bởi các công ty, cá nhân và thậm chí các quốc gia để tránh rủi ro vỡ nợ đối với các khoản nợ hiện có của họ, chẳng hạn như bằng cách đàm phán lãi suất thấp hơn. Cơ cấu lại nợ cung cấp một giải pháp thay thế ít tốn kém hơn cho việc phá sản khi con nợ gặp khó khăn về tài chính và nó có thể mang lại lợi ích cho cả người đi vay và người cho vay.

Ban hành thông tư kéo dài cơ cấu nợ ngân hàng

Ngày 07/09/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01. Thời hạn thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng sẽ kéo dài thêm nửa năm. So với Thông tư cũ, thì các khoản nợ mới sẽ áp dụng tới ngày 30/06/2022. Cụ thể, Ngân hàng nhà nước sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020. Thông tư quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí. Đồng thời giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ban hành thông tư kéo dài cơ cấu nợ ngân hàng
Ban hành thông tư kéo dài cơ cấu nợ ngân hàng

Thời gian các khoản nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính được tính là đáp ứng điều kiện để được cơ cấu lại thời gian trả nợ kéo dài thêm hơn một năm tới trước ngày 01/08/2021 (thay vì chỉ bao gồm các khoản nợ phát sinh đến trước ngày 10/06/2020 theo quy định Thông tư 01). Thông tư cũng sửa đổi phạm vi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí đối với nghĩa vụ trả nợ gốc. Lãi phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/06/2022. Thay vì từ 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 theo quy định Thông tư 01. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 07/09/2021.

Thông tư cũng yêu cầu giảm lãi suất cho vay

Thông tư mới sửa đổi giới hạn thời gian việc TCTD; chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đến ngày 30/06/2022. Thay vì đến ngày 31/12/2021 theo quy định Thông tư 01. So với Thông tư 03 trước đó, Thông tư 14 còn bổ sung thêm khoản d, Điều 4. Theo đó, TCTD được cơ cấu nợ cho cả số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/06/2020 đến trước ngày 01/08/2021. Những khoản nợ quá hạn từ ngày 17/07/2021 đến trước ngày 07/09/2021.

Thông tư cũng yêu cầu giảm lãi suất cho vay
Thông tư cũng yêu cầu giảm lãi suất cho vay

Theo giải thích của NHNN, gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng là cần thiết. Do căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoạch kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ. Tại dự thảo thông tư lần 1 lấy ý kiến các đơn vị trong NHNN; Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng đã đánh giá và đề xuất việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí. Đồng thời giữ nguyên nhóm nợ được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh.

Các khoản nợ trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 đến ngày 30/06/2022 là phù hợp. Điều này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng với dịch. Theo đó, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được nhà nước và ngân hàng hỗ trợ. Họ sẽ có thêm khoảng thời gian 6 tháng để phục hồi sản xuất, kinh doanh và thóa gỡ khó khăn kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *