Ngân hàng thực hiện thử nghiệm công nghệ tài chính Fintech

Công nghệ tài chính Fintech sẽ được áp dụng rộng rãi tại các ngân hàng nhà nước và thương mại. Những tiến bộ trong công nghệ cho phép đổi mới trong cách các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các hoạt động tài chính. Sự phát triển của công nghệ tài chính Fintech – là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và các nhà hoạch định chính sách.

Các đổi mới Fintech có khả năng cải thiện hiệu quả của hệ thống tài chính, nhất là đối với hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, công nghệ mới có thể tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Có khả năng dẫn đến những tổn thất tài chính không lường trước. Qua đó, Chính phủ đã thiết kế nhiều luật và quy định tài chính nhằm thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng. Nhằm giảm thiểu rủi ro trước những thay đổi công nghệ gần đây nhất.

Công nghệ Fintech là gì?

Fintech là viết tắt của từ financial technology (công nghệ  tài chính), là một thuật ngữ rộng được sử dụng chung cho tất cả các công ty sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông để cung cấp dịch vụ tài chính. Fintech là công nghệ mới và đổi mới nhằm cạnh tranh với các phương pháp tài chính truyền thống trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính.

Công nghệ Fintech là gì?
Công nghệ Fintech

Fintech có thể được xem như là sản phẩm của cuộc CMCN 4.0 trong hoạt động tài chính – ngân hàng. Việc sử dụng điện thoại thông minh cho dịch vụ ngân hàng di động, dịch vụ đầu tư và tiền mã hóa là những ví dụ về công nghệ nhằm làm cho các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Ngân hàng áp dụng công nghệ tài chính – Fintech

Ngày 6/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP; thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan. Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng Nghị định. Tất cả quy trình phải bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản này đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Các văn bản pháp luật có liên quan, trình Chính phủ trong quý IV/2021.

Ngân hàng áp dụng công nghệ tài chính - Fintech
Ngân hàng áp dụng công nghệ tài chính – Fintech

Dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa đã được áp dụng trước đó

Trước đó, tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt; triển khai thí điểm tiền di động (Mobile Money). Tức dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, đang triển khai thiết lập hành lang pháp lý cho Fintech, Mobile Money. Các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước cũng đang tập trung hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP. Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Dự thảo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025.

Các ứng dụng đa dạng của Fintech đang tác động đến hầu hết mọi lĩnh vực. Bao gồm hoạt động của cả hệ thống tài chính – ngân hàng. Tuy chỉ mới hình thành hơn 10 năm qua song những sản phẩm của Fintech; đã và sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo. Hệ thống cũng như các phương thức giao dịch tài chính truyền thống sẽ được thay đổi. Trong tương lai, các thao tác do nhân viên ngân hàng thực hiện sẽ được thya thế bởi công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *