Quy định về vốn điều lệ để được kinh doanh chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh được hiểu đơn giản là một hợp đồng. Nhưng mà giá trị của nó phải phụ thuộc vào một nguồn thu khác. Hiện đây được xem là một trong những kênh đầu tư sinh lời thu hút được nhiều người tham gia. Tuy nhiên hưn 75% các nhà đầu tư gia nhập thị trường này đều vẫn chưa  hiểu rõ các quy định. Điển hình như việc nhà đầu tư phải đáp ứng các chỉ tiêu về vốn điều lệ  kinh doanh chứng khoán phái sinh như thế nào? Chủ sở hữu phải sở hữu tài sản tối thiểu bao nhiêu để có thể gia nhập thị trường?

Vốn điều lệ để kinh doanh chứng khoán phái sinh

Công ty chứng khoán phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Cụ thể, theo Điều 4, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Công ty chứng khoán phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về vốn điều lệ. Ngoài ra còn có vốn chủ sở hữu thì mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Vốn điều lệ để kinh doanh chứng khoán phái sinh
Vốn điều lệ để kinh doanh chứng khoán phái sinh

Cụ thể, đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh; công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ. Đồng thời có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh; công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ. Đồng thời có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 600 tỷ đồng trở lên.

Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ. Đồng thời có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 250 tỷ đồng trở lên

Trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh; tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh được hiểu là một hợp đồng mà giá trị của nó phụ thuộc vào một thứ khác. Chứng khoán phái sinh có thể lấy giá trị từ thay đổi của giá và các sự kiện. Hoặc kết quả của tài sản cơ sở theo quy định của pháp luật.

Nguồn vốn điều lệ của chứng khoán phái sinh quy định ra sao?
Tình hình thị trường chứng khoán phái sinh

Các tài sản cơ sở phổ biến thường là cổ phiếu, trái phiếu hay quỹ chỉ số, quỹ tương hỗ và hàng hóa theo quy định. Chứng khoán phái sinh cũng có thể mô phỏng các chỉ số hay số liệu thống kê dựa trên các sự kiện và kết quả bên ngoài thế giới tài chính. Ví dụ như thời tiết.

Các sản phẩm phái sinh có thể có nhiều dạng khác nhau trên thực tế và phục vụ các mục đích khác nhau của con người. Chẳng hạn như việc một số người thì cố gắng xác định giá tương lai của một hàng hóa. Ví dụ như lúa mì, nhằm hạn chế rủi ro giá tương lai có thể tăng.

Một số khác thì cố gắng xác định thay đổi giá trong tương lai. Mục đích nhằm kiếm lợi nhuận từ việc kinh doanh đó. Theo đó, các công cụ hoán đổi tiền tệ và lãi suất sẽ giúp làm tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Điều quan trọng với chứng khoán phái sinh là chúng sẽ không thể tồn tại. Nếu không có tài sản cơ sở nhất định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *