Thuận Đức (TDP) dự kiến phát hành 230 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng để huy động vốn

Công ty Bao bì Thuận Đức (TDP) là doanh nghiệp cung cấp về các sản phẩm bao bì, là đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp và đại lý trên toàn quốc. Do tình hình kinh doanh trong quý 2/2021 không khả quan, với số nợ phải trả gấp 2,3 lần vốn chủ sỡ hữu, chính vì vậy, HĐQT CTCP Thuận Đức quyết định phát hành thêm trái phiếu để huy động nguồn vốn. Mới đây, HĐQT thông qua phương án phát hành 230 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 1 tỷ đồng, giá trị tương đương 230 tỷ. Loại trái phiếu TDP phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và đối tượng mua trái phiếu của (TDP) là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

TDP dự kiến phát hành trái phiếu để thu hồi vốn vào đầu tháng 9

TDP dự kiến phát hành 230 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng
TDP dự kiến phát hành trái phiếu để thu hồi vốn vào đầu tháng 9

HĐQT CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP) vừa thông qua Nghi quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2021. Ngày phát hành dự kiến là 01/09/2021.

Cụ thể, TDP dự kiến phát hành 230 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng; tổng giá trị tương đương là 230 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ; có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.

Kỳ hạn của trái phiếu là 3 năm. Lãi suất trái phiếu là 9%/năm, cố định trong suốt kỳ hạn của trái phiếu. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần vào cuối kỳ thanh toán.

Với 230 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành, TDP sẽ sử dụng 227.5 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu đông và các chi phí liên quan đến việc chào bán. Còn lại TDP sẽ dùng để đầu tư tài sản của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản) căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai một số công việc liên quan đến phát hành trái phiếu.

Đó là các nội dung như ký kết các văn bản, quyết định các điều khoản điện kiện; đàm phán các nội dung cam kết với các nhà đầu tư; ký kết các hợp đồng dịch vụ với đại lý phát hành; quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo…

Tình hình kinh doanh của TDP trong quý 2/2021

Tình hình kinh doanh của TDP trong quý 2/2021
TDP là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất báo bì

Công ty Cổ phần Thuận Đức (TDP) được thành lập vào ngày 22/01/2007 tại Hưng Yên. Hiện tại, TDP là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ polypropylene (PP) tại Việt Nam dựa trên việc chú trọng đầu tư vào công nghệ, con người, sản phẩm và hệ thống khách hàng. Với các sản phẩm ưu việt như bao bì nông sản, bao bì thức ăn chăn nuôi…

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, nợ phải trả của công ty tại ngày 30/6/2021 là 1.603 tỷ đồng; lớn gấp hơn 2,3 lần so với vốn chủ sở hữu 689 tỷ đồng cùng thời điểm. Trong đó, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn có giá trị 1.283 tỷ đồng. TDP báo lãi ròng đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. TDP cho biết thị trường kinh doanh nội địa trong kỳ ổn định giúp tăng trưởng doanh thu cao. Doanh số bán hàng bao bì nội địa thức ăn chăn nuôi và nông sản tăng trưởng cao. Riêng thị trường xuất khẩu túi siêu thị shopping bag có sự hồi phục khá tốt so với năm 2020; với mức tăng trưởng 50%.

Năm 2021, TDP đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 1,968 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng. Mức tăng lần lượt 43% và 21% so với thực hiện năm 2020. Sau nửa đầu năm, Công ty đã thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu doanh thu. Và công ty đã đạt 66% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *