Tình hình khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh sau nửa năm 2021

Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam hiện đang ghi nhận nhũng dấu hiệu vô cùng tích cực trong nửa đầu năm 2021. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt NamTheo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, khối lượng giao dịch bình quân đã tăng thêm 15% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình giao dịch diễn ra sôi động trong nửa đầu năm 2021, thu hút đông đảo nhiều nhà đầu tư mới gia nhập thị trường. Theo ghi nhận mới nhất, hiện đã có 22 công ty chứng khoán thành viên gia nhập thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tăng hơn cùng kỳ năm trước

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, tổng khối lượng giao dịch (KLGD) trên thị trường phái sinh đạt 22.664.678 hợp đồng. Tương ứng KLGD bình quân 190.318 hợp đồng/phiên. Mức tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng giao dịch bình quân

Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp tục ghi nhận những dấu ấn mới. Theo đó, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm 2021. KLGD bình quân đạt 212.145 hợp đồng/phiên. Mức tăng 1,16% so với tháng trước.

Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tăng hơn cùng kỳ năm trước
Chỉ số VN30 đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm 2021

Bên cạnh đó vừa qua, thị trường chứng khoán phái sinh đón nhận thêm sản phẩm mới. Cụ thể là HĐTL trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn 10 năm được đưa vào giao dịch. Điều này góp phần đưa hàng hoá giao dịch trên thị trường lên 3 sản phẩm và tổng cộng 10 mã hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở

Cùng với thị trường cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam tiếp tục thu hút nhà đầu tư. Vì giao dịch sôi động trong nửa đầu năm 2021. Báo cáo dựa trên việc khảo sát thị trường chứng khoán phái sinh của 49 sở giao dịch phái sinh trên toàn thế giới. Theo lý giải của WFE, hiện tượng tăng trưởng này là do dịch bệnh Covid-19 khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng mạnh.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 6 đạt 29.851 hợp đồng. Mức giảm 10,69% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 6 đạt 33.609 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 7/6/2021. Phiên có KLGD cao nhất đạt 345.296 hợp đồng vào ngày 10/6/2021.

Tình hình giao dịch HĐTL TPCP

Về giao dịch HĐTL TPCP; chỉ trong 3 phiên giao dịch cuối tháng 6/2021 đã có 823 HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm được giao dịch. Sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm được đánh giá là thành công so với hoạt động giao dịch của HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm. Vì khi cả 6 tháng đầu năm 2021 hầu như không có giao dịch. KLGD lớn nhất từ khi khai trương chỉ đạt 40 hợp đồng. Trong tháng 6/2021, HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm tiếp tục không có giao dịch. Tổng OI của HĐTL TPCP tại thời điểm 30/6 là 99 hợp đồng.

Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tăng 15% trong nửa đầu
Tình hình giao dịch HĐTL TPCP

Đối với sản phẩm HĐTL TPCP 10 năm, mở rộng đối tượng nhà đầu tư được phép tham gia giao dịch. Cụ thể bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong tháng 6/2021; các giao dịch HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước.

Cơ cấu nhà đầu tư

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch; nhà đầu tư nước ngoài có tỷ trọng giao dịch chiếm 1%. Nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng giao dịch 99% tổng KLGD toàn thị trường. Trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân chiếm 78,25% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,75% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tính đến hết 30/6/2021; thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có 22 công ty chứng khoán thành viên. Như vậy, tính trong 6 tháng đầu năm 2021; tổng KLGD trên thị trường phái sinh đạt 22.664.678 hợp đồng. Tương ứng KLGD bình quân 190.318 hợp đồng/phiên. Mức tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tháng 6 có khối lượng giao dịch bình quân lớn nhất. Ghi nhận mức đạt 212.145 hợp đồng/phiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *